لینک خرید فایل@موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی@

موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی|42079154|nce42079140|عیوب فسخ نکاح,فسخ نکاح در فقه,پایان نامه فسخ نکاح,فسخ نکاح در فقه امامیه,فسخ نکاح در فقه اهل سنت,فسخ نکاح در حقوق موضوعه ایران,بیماریهای جدید در عیوب فسخ نکاح,فسخ نکاح به دلیل بیماری صعب العلاج زوجین,فسخ نکاح به دلیل بیماری در فقه,فسخ نکاح به دلیل بیماری در حقوق موضوعه ایران
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات152حجم235/843 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد فسخ نکاح و با عنوان بررسی موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی می باشد.فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است .در واقع در این پایان نامه عیوب فسخ نکاح در فقه امامیه و فقه اهل سنت و بصورت تطبیقی در حقوق موضوعه ایران بررسی خواهد شد. ما در اینجا با یک نگاه نوآورانه بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح را تشریح خواهیم کرد.

فهرست مطالب
چکیده: 1
الف) مقدمه: 3
ب) بیان مسئله: 7
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 9
د) سوالات تحقیق: 9
ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه: 9
و) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 13
ز) فرضیه‌های تحقیق: 13
ح) اهداف مشخص تحقیق: 14
ط) تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 14
ی) روش شناسی تحقیق: 14
ک) سامان دهی: 15


فصل اول ـ کلیات (تعاريف، مبانی و مفاهيم) 16
1 ـ 1 ـ فسخ نکاح: 17
1 ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوی: 17
1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معنای اصطلاحی (حقوقی): 17
1 ـ 2 ـ طلاق: 18
1 ـ 3 ـ فرق‌های طلاق با فسخ: 18
1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح: 21
1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد: 21
1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء: 21
1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن: 21
1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب: 21
1 ـ 4 ـ 2 ـ عیوب ویژه زن: 22
1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل): 22
1 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ افضاء: 22
1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس: 23
1 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسمون در فسخ نکاح: 23
1 ـ 7 ـ بیماری ایدز (HIV): 23
1 ـ 8 ـ بیماری لوپوس: 24
1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس: 24
1 ـ 10 ـ بیماری MS: 24
1 ـ 11 ـ نشوز: 24
1 ـ 12 ـ ناشز: 25
1 ـ 13 ـ ناشزه: 25
1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی: 25

فصل دوم ـ فسخ نکاح، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید 26
2 ـ 1 ـ بررسی جایگاه فقهی موضوع: 27
2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه: 27
2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت: 30
2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: 30
2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق: 33
2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج: 33
2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه: 34
2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: 35
2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس: 37
2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر: 39
2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: 39
2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان: 41
2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب: 43
2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو: 45
2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور: 47
2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: 47
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی‌و افضاء: 52
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: 52
2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب: 53
2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه: 54
2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد: 54
2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عیوب موجود در زن: 55
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه: 56
2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله: 56
2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه: 56


فصل سوم ـ ادله‌ی جواز فسخ نکاح در بیماریهای 58
جدید از دیدگاه فقیهان 58
3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه: 59
3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی: 60
3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح: 62
3 ـ 4 ـ بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده: 62
3 ـ 5 ـ راه‌های سرایت بیماری ایدز: 63
3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح: 77
3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را می‌توان ناشزه خواند؟ 79
3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن: 80
3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟ 81
3 ـ 8 ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب: 83
3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض: 83
3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»: 87
3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت: 93
3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی: 94
3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع: 96
3 ـ 9 ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید: 97
3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخی عیوب: 97
3 ـ ‌9 ـ 2 ـ پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه: 99
3 – 10 - موافقان دلایل انحصار عیوب 105
3 – 10 - 1 – اصل لزوم نکاح 106
3 – 10 - 3 – شهرت 108
3 – 10 - 4 – حرمت قیاس 108
3 – 10 - 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ 108
3 – 10 - 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده 108
3 – 11 - دلایل مخالفان انحصار عیوب 109
3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: 114


نتیجه‌گیری: 118
پیشنهادات: 124
استفتائات: 128


فهرست منابع و مآخذ: 137


"