لینک خرید فایل@صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد@

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد|42079138|nce42079140|شروط ضمن عقد,وضعیت حقوقی عقد نکاح,شروط ضمن عقد نکاح چیست,وضعیت حقوقی عقد موقت ازدواج,اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح,اختلاف زوجین در شرایط عقد نکاح,صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح,ماهیت شرط ضمن عقد,شروط در ضمن عقد ازدواج,اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح 
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات57حجم174/309 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم:

1- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است.
2- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت را نموده‌اند اما زوج می‌گوید در عقد مدت را ذکر کردم و زوجه ادعا می‌کند اجل ذکر نشده است.
3- گاهی عقد نکاح برخلاف قصد دختر منعقد می‌گردد: برای مثال دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد می‌دهد ولیکن عاقد بنا به توصیه پدر وی صیغه عقد را به ‌صورت موقت اجرا می‌نماید.

گفتار اول: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل
ابتدا پاسخ را از منظر فقه سپس از منظر حقوق و قانون بیان می‌کنیم.
سؤال: هر گاه زوج و زوجه در دوام یا انقطاع عقد نکاح اختلاف کنند حکم آن چیست؟


بند اول: نظر فقها و دلایل آنها
فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند و ما مهم‌ترین نظرات را بیان می‌کنیم:
الف: مشهور فقها قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.

آیت ا.. سید محمد کاظم طباطبایی می‌فرماید «در صورتی که بین زوجین یا وراث آنها یا یکی از آنها و وراث دیگری در دوام یا انقطاع عقد نکاح اختلاف باشد قول قائل به دوام مقدم می‌شود چون حقیقت دوام و انقطاع یکی است و تنها اختلاف در ذکر اجل است و می‌توان گفت این نظر مشهور است چون مشهور می‌گویند اگر در عقد نکاح مدت ذکر نشود تبدیل به دائم می‌شود. عقد دائم عقدی است که در آن اجل ذکر نشود و اضافه می‌کند که دلیل آن یکی چون حقیقت این دو عقد است که در خبر ابان بن تغلب و موثقه ابن بکیر آمده است و در حقیقت برگشت نزاع در اینجا به این است که اجل ذکر شده یا خیر و اصل عدم آن است و مدعی کسی که ادعای متعه می‌کند و منکر کسی است که ادعای دوام می‌کند. »


فهرست مطالب

اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح

: اختلاف در نوع عقد نکاح
: اختلاف در ذکر اجل
: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر
گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها
الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.
- بررسی ادله قول دوام
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند.
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی
گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر
بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

مبحث دوم: شروط ضمن عقد

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد
بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی
بند دوم: شرط بنایی یا تبانی
بند سوم: وابستگی شرط به عقد
بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی
گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج
بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است
الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند
ب: شرط خیار
بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود.
الف: شروط صحیح
.خیار شرط نسبت به صداق
.خیار اشتراط
.سایر شروط صحیح
ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح
- شروط باطل در ضمن عقد نکاح
- شروط باطل و مبطل عقد
گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح
نتیجه گیری

منابع


"