لینک خرید فایل@مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج@

مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج|42079111|nce42079140|عیوب فسخ نکاح,فسخ نکاح در فقه,مبانی نظری فسخ نکاح,فسخ نکاح در فقه امامیه,فسخ نکاح در فقه اهل سنت,فسخ نکاح در حقوق موضوعه ایران,بیماریهای جدید در عیوب فسخ نکاح,فسخ نکاح به دلیل بیماری صعب العلاج زوجین,فسخ نکاح به دلیل بیماری در فقه,فسخ نکاح به دلیل بیماری در حقوق موضوعه ایران
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات62حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این مبانی نظری در مورد فسخ نکاح و با عنوان تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج می باشد. ما در این فصل به تشریح فسخ نکاح، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید می پردازیم.


امروزه برخی از قوانین احوال شخصیه، عیوب فسخ نکاح را حصری ندانسته و به تمثیلی بودن گراییده اند که نمونه آن ماده 9 شماره 25 مصوب 1920 م مصر و ماده 122 قانون حقوق خانواده لبنان می‌باشد و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته شده است حقوقدانان بر آن انتقاد کرده اند. در قانون مدنی ایران به اشتباه موارد فسخ نکاح محصور و به موارد طلاق از سوی زوجه و نیز حق طلاق زوج بسنده شده است.

در این پایان نامه موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه و مبانی و مبانی فقهی آنها و نظرات و دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، متقدمین، معاصرین و متأخرین و شارحین حقوقی مدنی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نظرات مختلف و موارد پیشنهادی بیان می‌گردد. بیماریهای جدید که ممکن است موجب فسخ عقد نکاح شود و آثار پزشکی و حقوقی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب
چکیده: 1
الف) مقدمه: 3
ب) بیان مسئله: 7
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 9
د) سوالات تحقیق: 9
ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه: 9
و) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 13
ز) فرضیه‌های تحقیق: 13
ح) اهداف مشخص تحقیق: 14
ط) تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 14
ی) روش شناسی تحقیق: 14
ک) سامان دهی: 15

فصل دوم ـ فسخ نکاح، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید 26
2 ـ 1 ـ بررسی جایگاه فقهی موضوع: 27
2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه: 27
2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت: 30
2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: 30
2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق: 33
2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج: 33
2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه: 34
2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: 35
2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس: 37
2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر: 39
2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: 39
2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان: 41
2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب: 43
2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو: 45
2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور: 47
2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: 47
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی‌و افضاء: 52
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: 52
2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب: 53
2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه: 54
2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد: 54
2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عیوب موجود در زن: 55
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه: 56
2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله: 56
2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه: 56


فهرست منابع و مآخذ:


"

مطالب دیگر:
📃ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیری📃بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی📃ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا📃مسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران📃مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك📃روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه📃بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی📃مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار📃عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور📃بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی📃تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای كنگره ای مثلثی با شكل تابع ربع دایره📃ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📃كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان📃ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)📃پیش بینی عددی سه بعدی الگوی جریان در سازه آبگیر جانبی و بررسی تغییرات پروفیل سطح آب📃استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی)📃حذف كادمیوم از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر📃كاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آب📃بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف📃تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2📃مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده📃مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله📃ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك📃رابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباع📃تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS