لینک خرید فایل@بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح@

بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح|42078512|nce42079140|موجبات انحلال نکاح,آثار مالی انحلال نکاح,تحقیق مهریه در اسلام,تحقیق در مورد مهریه,تحقیق در مورد مهریه زن,تحقیق کامل در مورد مهریه,پایان نامه انحلال نکاح,پایان نامه آثار مالی انحلال نکاح,وضعیت انواع مهریه در زمان انحلال نکاح
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این تحقیق می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات61حجم179/526 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح می باشد.در مورد ماهیت مهریه و انواع آن صحبت می شود.دبعد از آن اثر انحلال نکاح در مهریه بررسی می شود. و در آخر مهریه در انحلال نکاح منقطع تشریح خواهد شد.

«اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کرده اند و آن را نوعی «بهای زن» پنداشته اند ارتباطی به قوانین اسلام ندارد، زیرا در اسلام مهر به هیچ وجه جنبه‌ی بها و قیمت کالا ندارد بلکه گاهی رسول گرامی اسلام (ص) صداق برخی از اصحاب صدر اسلام را تعلیم سوره ای از قرآن قرار می - دادند.» (جوادی آملی، 1378، 340) بهترین دلیل آن، همان صیغه‌ی عقد ازدواج است که در آن رسماً «مرد» و «زن» به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب آمده اند و مهر یک چیزی اضافی است و در حاشیه قرار گرفته است. به همین دلیل اگر در صیغه‌ی عقد، اسمی از مهر نبرند عقد باطل نیست. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 156)


در حالی که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمی از قیمت برده نشود مسلماً باطل خواهد بود. البته، باید توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از مهر برده نشود شوهر موظف است که در صورت آمیزش جنسی، «مهر المثل» یعنی مهری همانند زنانی که هم طراز او هستند بپردازد. از آن‌چه گفته شد نتیجه می گیریم که مهر جنبه ی «جبران خسارت» و «پشتوانه ای برای احترام به حقوق زن» دارد نه قیمت و بها. (مکارم شیرازی و همکاران، 1354، ج3، 263)فهرست مطالب

مهریه


مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن

گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه
گفتار دوم: انواع مهریه
- مهرالمسمی
- مهرالمثل
- مهرالمتعه


مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه

گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی
- تأثیر طلاق در مهر المسمی
الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی
ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد
- تأثیر فسخ در مهر المسمی
الف: فسخ نکاح قبل از زناشویی
ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی
- تاثیر فوت در مهر المسمی
گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر
- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع
الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر
یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی
دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی
ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر
یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی
دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی
ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر
یک: قبل از زناشویی
دو: بعد از زناشویی
- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر
الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور
ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور


مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع

گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت
گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت
ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی
- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی
گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت


منابع"