لینک خرید فایل@جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح در حقوق ایران@

جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح در حقوق ایران|42077501|nce42079140|جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح,انحلال نکاح چیست,موجبات فسخ نکاح,موجبات حق فسخ نکاح,مقاله موجبات حق فسخ نکاح,بررسی فقهی حقوقی موجبات فسخ نکاح,موجبات فسخ نکاح در حقوق ایران,آثار فسخ نکاح در حقوق ایران,عوامل فسخ نکاح در حقوق ایران,حقوق زوجین پس از طلاق
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح در حقوق ایران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

موضوع این پایان نامه می باشد.که در سه قسمت فسخ نکاح، طلاق و حقوق زوجین پس از طلاق بصورت کامل و جامع صحبت می شود.


مشخصات فایل
تعداد صفحات62حجم55/213 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

موضوع این پایان نامه می باشد.که در سه قسمت فسخ نکاح، طلاق و حقوق زوجین پس از طلاق بصورت کامل و جامع صحبت می شود.


مقدمه

حساسیت مباحث خانواده در هر دو بعد تحکیم و انحلال، ایجاب می کند که تمامی امور حقوقی مربوط به نکاح و طلاق به طور اختصاصی با دقت نظر و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا از رهگذر همین کنکاش ها است که ابهامات موجود در زمینه مباحث حساس خانواده بر طرف می گردد و در اثر همین دقت نظر ها است که می توان موارد سکوت قانون را در مباحث حقوقی تبیین نمود.هرگاه عقدی بر اثر امری زایل شود، به این زوال عقد انحلال می گویند. از آن جایی که انحلال یکی از آثار عقد صحیح است لذا، گاهی از موارد در تمایز بین انحلال و بطلان عقد ابهام واقع می گردد.


در مواردی که بطلان نکاح اعلام می شود ، حکم بطلان نشان می دهد که به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی یا وجود یکی از موانع نکاح، هیچ رابطه حقوقی ایجاد نشده است و بر آنچه به ظاهر واقع شده اثری بار نیست. زیرا، عقد باطل در نظر قانون وجود خارجی ندارد و مانند این است که هیچ پیمانی بین زن و مرد امضاء نشده است. ولی انحلال نکاح در مواردی است که عقد با تمام شرایط لازم به طور صحیح وجود می آید و آثار نکاح را به جا می گذارد و پس از مدتی منحل می شود. در این فرض رابطه زن و شوهر در دورانی که با هم به سر برده اند مشروع است و فرزندانشان نسب درست دارند.( کاتوزیان.1384.ص198 ) عقد نکاح دائم با دو نهاد فسخ و طلاق منحل می شود. مطابق قانون مدنی که در ماده 1120 مقرر گردیده: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. »


فهرست مطالب
جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح
مقدمه 4
3-1 فسخ 5
3-1-1 موجبات فسخ نکاح 7
3-1-1-1 خیار عیب 7
3-1-1-1-1 عیوب مرد 8
3-1-1-1-2 عیوب زن 9
3-1-1-2 جنون زن و مرد 10
3-1-1-3 تدلیس و تخلف از شرط صفت 11
3-1-1-3-1 تدلیس 12
3-1-1-3-2 تخلف از شرط صفت 13
3-1-2 تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد نکاح 13
3-2 طلاق 16
3-2-1 طلاق با اراده مرد 18
3-2-1-1 ارجاع به داوری 19
3-2-1-2 لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه 21
3-2-1-3 شرایط اجرای صیغه طلاق 23
3-2-1-3-1 به کار گیری الفاظ خاص 23
3-2-1-3-2 حضور شاهد در اجرای صیغه طلاق 24
3-2-2 طلاق به درخواست زن 25
3-2-2-1 ماهیت طلاق قضایی 26
3-2-2-2 موارد طلاق قضایی 27
3-2-2-2-1 عجز شوهر از پرداخت نفقه 29
3-2-2-2-2 طلاق زوجه غایب مفقودالاثر 30
3-2-2-2-3 طلاق به دلیل عسر و حرج زن 31
3-2-3 طلاق توافقی 33
3-2-4 وکالت زن در طلاق 35

3-3 حقوق زوجین پس از طلاق 38

3-3-1 حقوق مالی زوجین پس از طلاق 39
3-3-1-1 نفقه 39
3-3-1-1-1 نفقه زن در عده طلاق رجعی 40
3-3-1-1-2 نفقه زن در عده طلاق بائن 40
3-3-1-2 ارث زوجین 41
3-3-1-2-1 میراث زوجه در طلاق رجعی 42
3-3-1-2-2 طلاق در حال بیماری 43
3-3-1-3 مهریه 43
3-3-1-4 تنصیف دارایی 44
3-3-2 حقوق غیر مالی زوجین بعد از طلاق 44
3-3-2-1 رجوع 44
3-3-2-2 حضانت 45
3-3-3 موارد سقوط حقوق زوجین 47
3-3-3-1 سقوط حق حضانت 47
3-3-3-1-1 جنون 47
3-3-3-1-2 ازدواج مجدد مادر 48
3-3-3-1-3 کفر 49
3-3-3-1-4 عدم صلاحیت اخلاقی 49
3-3-3-1-5 عدم استطاعت مالی 50
3-3-3-2 سقوط نفقه 50
3-3-3-2-1 نشوز 51
3-3-3-2-2 زوجه صغیره 51
3-3-3-2-3 ارتداد زوجه 51
3-3-3-2-4 زوج صغیر 52
3-3-3-3 سقوط ارث 52
3-3-3-3-1 کفر 52
3-3-3-3-2 قتل 53
3-3-3-3-3 لعان 53
3-3-3-3-4 مفقودالاثر بودن 54
منابع 55"