لینک خرید فایل@پایان نامه بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم@

پایان نامه بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم|41008316|nce42079140|پایان نامه بررسی آثار فقهی حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم,دانلود پایان نامه حقوق,حقوق,دانلود پروژه پایان تحصیلی,دانلود پایان نامه,حسابداری,پایان نامه,مقاله,دانلود پروژه مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,پروژه,تعهد ثالث به پرداخت مهریه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه,پرداخت مهریه در نکاح دائم,دانلود پایا
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پایان نامه بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فهرست

چکیده

فصل اول(کلیات)

1-1- مقدمه.

1-2-بیان مساله.

1-3- پیشینه تحقیق..

1-4- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق..

1-4-1- سئوالات اصلی:

1-4-2- فرضیه های سئوالات اصلی:

1-4-3- متغیرهای تحقیق..

1-5- روش تحقیق..

1-6- شیوه سازماندهی تحقیق..

فصل دوم (مباحث حکم وضعی تعهد ثالث به پرداخت مهریه)

2-1- حکم وضعی تعهد ثالث به پرداخت مهر.

2-2- نقد این نظر.

2-3- آثار تعهد ثالث...

2-3-1- انحلال نکاح..

2-3-1-1- طلاق..

2- 3-1-1-1-نظریه اول : کل مهریه.

2- 3-1-1-2- نظریه دوم – نصف مهر.

2-3-2- فوت...

2-3-3- فسخ و بطلان.

2-3-3-1 تعهد ثالث در قالب عقد ضمان.

2-3-3-2-تعهد ثالث در قالب شرط ضمن عقد.

2-3-3-3-تعهد ثالث در قالب یک قرارداد مستقل..

فصل سوم(تعهد ثالث وحق حبس)

3-1- تعهد ثالث و حق حبس....

3-2- حق حبس در نکاح..

3-2-1 شرایط اعمال حق حبس....

3-2-1-1 عدم تسلیم تمام مهر.

3-2-1-2 حال بودن مهر.

3-2-2- دامنه حق حبس زوجه.

3-3-1- نظریه اول: تعهد ثالث مسقط حق حبس نیست.

3-3-2 نظریه دوم : تعهد ثالث مسقط حق حبس است.

فصل چهار(تعدیل مهریه وتاثیر آن بر تعهد ثالث)

4-1- تعدیل مهریه.

4-2- تأثیر تعدیل مهریه بر تعهد ثالث...

نتیجه گیری..

پیشنهادات...

فهرست منابع.

صفحه انگلیسی..


مطالب دیگر:
📜تحقیق در مورد فلسفه قیام عاشورا 13 ص 📜پاورپوینت daramad 📜تحقیق در مورد فلسفه هنرمعاصر 25 ص 📜تحقیق در مورد فولرينها 9 ص 📜پاورپوینت daramad interneti 📜تحقیق در مورد قاليبافي 16ص 📜پاورپوینت darkhodmandegi dar daneshamozan 📜پاورپوینت darman dar manzel 📜تحقیق در مورد قدرت و انواع پرس 12 ص 📜تحقیق در مورد قرقره 25ص 📜پاورپوینت dard 📜تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص 📜پاورپوینت darman shabake 📜تحقیق در مورد قوانين عربي 📜تحقیق در مورد قيامت روز شهادت است 14 ص 📜پاورپوینت darman shabakeyi 📜پاورپوینت darman shenakhti raftari 📜تحقیق در مورد كاربرد نانو در وسايل آرايشي و بهداشتي و داروها 📜تحقیق در مورد كاربرد و سرويس تراكتور 📜تحقیق در مورد كاشت برنج 📜پاورپوینت darman zed mikrobi 📜تحقیق در مورد كشتارگاه 📜تحقیق در مورد كند وكاوي در مسئله حجاب 📜تحقیق در مورد كند وكاوي در مسئلهي حجاب 17 ص 📜پاورپوینت daro darman feshar khon